II Konkurs o stypendia Miasta Shenzhen (Chiny)
Wiadomość, opublikowana 20-02-2015
Przedmiotem konkursu są dwa stypendia Shenzhen Universiade International Scholarship Foundation na roczne studia językowe w Shenzhen (Chiny), partnerskim mieście Poznania.

Pierwsza edycja konkursu o stypendia Miasta Shenzhen miała miejsce w 2014 roku, w związku z 20. rocznicą współpracy Shenzhen i Poznania.

Informacje o Shenzhen:

Shenzhen położone jest w południowo-wschodnich Chinach, w prowincji Guangdong i graniczy bezpośrednio z Hongkongiem. Shenzhen powstało w 1979 roku a rok później utworzona została tu pierwsza chińska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Shenzhen jest nowoczesną chińską metropolią, prężnym ośrodkiem przemysłowym i naukowo – technologicznym.

Poznań i Shenzhen współpracują jako miasta partnerskie od 1993 roku (informacje o zrealizowanych projektach znajdują się na stronie Urzędu Miasta Poznania).

Profil stypendystów:

O stypendia mogą ubiegać się:

 1. studenci lub absolwenci studiów wyższych, pragnący studiować Chiński język i kulturę w Shenzhen;
 2. zarówno kandydaci zameldowani w Poznaniu, jak i studiujący lub pracujący w Poznaniu, ale mieszkający w innych miejscowościach;
 3. osoby pełnoletnie;
 4. obywatele polscy;
 5. osoby w dobrym stanie zdrowia;
 6. kandydaci władający językiem chińskim lub angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie i życie codzienne w Shenzhen, priorytetowo potraktowane zostaną aplikacje osób znających zarówno język chiński jak i angielski;
 7. osoby niekarane;
 8. kandydaci, których cechuje postawa otwartości i zainteresowania Chinami i ich kulturą;
 9. osoby, które nie korzystały z podobnych chińskich stypendiów.

Liczba dostępnych stypendiów:

Poznaniowi przyznano 2 niezależne stypendia. Kwota stypendium to 40.000 RMB.

Program studiów:

Pełen program studiów realizowany jest od września 2015 roku do lipca 2016 roku.

Sposób wypłaty stypendiów:

Przelew stypendiów nastąpi po przyjeździe do Shenzhen, na rachunki bankowe wskazane przez laureatów. Zwracamy uwagę na konieczność zabezpieczenia odpowiednich funduszy własnych przed przyjazdem do Shenzhen.

Ubezpieczenia, ochrona zdrowia:


Stypendyści zobowiązani są do wykupienia, we własnym zakresie, koniecznych ubezpieczeń na cały czas pobytu w Shenzhen. Przed wyjazdem do Chin należy zapoznać się z zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia w Chinach.

Opłaty za studia:

Przedstawiciele Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłat za studia, w myśl zapisów porozumienia zawartego w 2014 roku z Shenzhen University.

Opiekun/koordynator:


Stypendystom z Poznania zostanie przydzielony opiekun/koordynator ich studiów w Shenzhen z ramienia Uniwersytetu w Shenzhen.

Certyfikat:

Po zrealizowaniu rocznego programu studiów, stypendyści z Poznania otrzymają odpowiednie certyfikaty Uniwersytetu w Shenzhen. W celu uzyskania certyfikatów stypendyści zobowiązani są do przedłożenia pisemnych sprawozdań na temat ich studiów i życia w Shenzhen.

Zasady rekrutacji:
 1. Rekrutację przeprowadzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w porozumieniu z Miastem Poznań.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Miasta Shenzhen składa się z:
  • listu motywacyjnego w języku angielskim z odręcznym podpisem kandydata;
  • CV kandydata w języku angielskim;
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego w języku angielskim (Funding Application Form) ze zdjęciem (w kolorze);
  • podpisanej przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z realizacją procesu rekrutacji laureatów stypendiów Miasta Shenzhen.
 3. Wnioski można składać osobiście lub przesyłać na adres:
  Dziekanat Wydziału Neofilologii UAM, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań.
 4. Termin składania wniosków upływa w dniu: 4 marca 2015 roku.
 5. Rekrutacja składać się będzie z 3 etapów:

  etap 1: analiza złożonych wniosków przez Komisję powołaną przez Wydział Neofilologii UAM.

  etap 2: rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (w języku chińskim lub angielskim), które przeprowadzi Komisja powołana przez Wydział Neofilologii (UAM);

  etap 3: rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim) z kandydatami wybranymi przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, które przeprowadzą przedstawiciele Miasta Poznania.

 6. Każdorazowo o terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.
 7. O wyniku rekrutacji laureatów poinformuje Komisja łączna Wydziału Neofilologii UAM i Urzędu Miasta Poznań do  10.04.2015.


W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z:

Agnieszka Susicka
Urząd Miasta Poznania/Poznan City Hall
Biuro Prezydenta/Mayor's Office
Współpraca z zagranicą/Foreign Relations
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
e-mail: Agnieszka_Susicka@um.poznan.pl
tel./phone:+48 61 878 52 81
fax:+48 61 8785288


Informację wprowadził/a: Filip Gołąb

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.