VI Debata Akademicka - "Współczesne migracje"
Wiadomość, opublikowana 11-01-2018

„Współczesne migracje” to tytuł VI Debaty Akademickiej organizowanej wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Odbędzie się ona  11 grudnia o 17.00 w CEUE UEP, sala 4.1 przy ulicy Towarowej 55.

Wędrówki ludów są częścią naszych dziejów. Bez migracji nie byłoby rozwoju i postępu. Od wieków głód, przemoc i okrucieństwo skłaniały ludzi do poszukiwania nowych miejsc do życia.

Przez nasze ziemie przetaczały się plemiona i narody. Przybysze współtworzyli nasze miasta i wsie. Współtworzyli kulturę, rzemiosło i handel.

Współczesna faza migracji, podobnie jak przed wiekami ma źródła polityczne, jest silnie związana z lokalnymi konfliktami militarnymi i wynika ze zmian klimatycznych. Te czynniki w połączeniu z wysoką jakością życia w Europie  będą trwale oddziaływać także w przyszłości. Wbrew potocznym opiniom napływ ludności do Europy jest szansą rozwojową wobec niskiego, a w wielu krajach ujemnego przyrostu naturalnego.

Współczesny napływ ludności z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu i Afryki stanowi kulturowe i cywilizacyjne wyzwanie zarówno dla Europejczyków i dla przybyszy. Do najtrudniejszych należy przeciwstawienie się populistycznym hasłom i ksenofobicznym uprzedzeniom, uzgodnienie tempa i skali zdolności absorpcyjnej społeczeństw europejskich oraz wypracowanie metod integracji migrantów w nowych społeczeństwach  przy poszanowaniu zarówno wartości
i kultury  gospodarzy jak i przybyszów.

O tych właśnie problemach dyskutować będą 11 grudnia:

- prof. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- prof. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- prof. Michał Buchowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM,

- prof. Henryk Jankowski, Katedra Studiów Azjatyckich UAM.

https://www.facebook.com/events/170505900355691/

Informację wprowadził/a: Przemysław Stanula

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.