Partnerzy UAM

Monitoring powietrza

Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekt realizowany jest przy wsparciu środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Więcej: http://monitoringpowietrza.amu.edu.pl/


Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

  

30 czerwca 2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Poznaniu porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki oraz kultury, przede wszystkim odnoszących się do Poznania i Wielkopolski, a także do działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej.

Więcej informacji o projektach Biblioteki PTPN można uzyskać na:
www.biblioteka.ptpn.poznan.pl

 


 

Poznański Zespół Żłobków Niepublicznych Bajkowa Akademia Smyka

Bajkowa Akademia Smyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otwiera się na rodziców – studentów i młodych naukowców.

Poznański Zespół Żłobków Niepublicznych Bajkowa Akademia Smyka w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza tworzy placówki opieki i edukacji dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni.

Zespół Żłobków Niepublicznych Bajkowa Akademia Smyka wziął udział w pierwszej edycji ministerialnego programu „MALUCH na uczelni”, uzyskując fundusze na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom rodzicielskiego środowiska akademickiego, planuje się utworzyć placówki żłobkowe dla ponad setki maluszków. Ta prorodzinna inicjatywa Bajkowej Akademii Smyka i władz Uczelni pozwoli godzić rodzicielstwo z działalnością naukową studentów i młodych pracowników akademickich.

Więcej informacji można uzyskać na: www.bajkowakademia.pl.

 


 

Santander Universidades

 Santander Universidades

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z uczelni biorących udział w programie Santander Universidades, który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK będący członkiem Grupy Santander.

W Polsce program Santander Universidades rozpoczął swoją działalność w grudniu 2011 roku i zrzesza szkoły wyższe zlokalizowane w najważniejszych ośrodkach akademickich.

Przynależność do programu jest wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżniania się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych. Daje także sposobność udziału w organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie programach globalnych, ułatwia dostęp do uczestnictwa w programach stypendialnych i pomaga w realizowaniu projektów badawczych, edukacyjnych oraz naukowych.

Głównymi celami programu Santander Universidades są:

  • wspieranie przedsiębiorczości,
  • rozwój badań naukowych, szczególnie w zakresie nowych technologii,
  • rozwój mobilności studentów oraz pracowników,
  • rozwój networkingu i wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie,
  • promocja kultury oraz języka hiszpańskiego.

Więcej informacji na: www.santanderuniversidades.pl.
Polub nas na facebooku: www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.