Artykuły promocyjne UAM


Zapraszamy do zakupu

Dział Zaopatrzenia UAM 
pok. 9, przyziemie Collegium Minus
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

Sprzedaż gotówkowa

mgr Małgorzata Piętak
tel. 61 829 41 52
e-mai: malgorzata.pietak@amu.edu.pl

 

Zamówienia przez formularz*

lic. Anita Wajszczuk
tel. 61 829 43 96
e-mail: anita.wajszczuk@amu.edu.pl

 


*Zamówienia przez formularz rozliczane są między jednostkami UAM ze wskazanego przez dysponenta środków źródła finansowania.